Diensten

Meten is weten. Digitaal meten en 3D-scannen is de oplossing hiervoor. Wij zijn graag uw geomaat hierin.


Zoals het uitzetten en inmeten voor grondwerken, bouwobjecten, bestaande gebouwen en wegen. Met moderne meetapparatuur - total station en gps - is dit efficiënter, nauwkeuriger en voordeliger te realiseren. Kortom een goede start waar u verder op kunt bouwen.


Ook het scannen van bestaande gebouwen kunnen wij voor u realiseren. Door middel van 3D-scan kunnen wij een waargetrouw beeld van uw object, gebouw of woning geven. Een goede basis in 3D of 2D waar u verder mee aan de slag kan.


Een goede basis voorkomt dan ook faalkosten en geeft uw bouw- of infraproject de juiste ‘go’. En dat is prettig voor de projectbewaking en ook voor de medewerkers die met deze digitale meetgegevens aan het werk kunnen. Kortom, een ‘geomaat’ is in vele opzichten efficiënt en levert een wezenlijke bijdrage aan uw project.

Bouwmaatvoering

Met onze meetinstrumenten  - robotic total station en gps-surveying - kunnen wij voor u veelal op korte termijn meetwerkzaamheden uit handen nemen. Denk aan het uitzetten van grondwerk, het plaatsbepalen van heipalen, het inmeten van kalkzandsteenwanden en betonelementen etc.


In de bouw dienen de precieze maten van een bouwwerk - een woning of bedrijfspand - bekend te zijn en , nog belangrijker, gereed om mee te werken. Het uitgraven dient op de juiste plek te gebeuren, het metselen binnen de juist aangegeven maten en zo zijn er ontelbare voorbeelden te noemen. Reeds vóór de start van de bouw tot en met de dakopbouw komt de maatvoering aan de orde. Ook tijdens of na realisatie kunnen revisiemetingen nodig zijn.

Quattro Go kan dit digitaal voor u verzorgen, zo precies en nauwkeurig als u wenst.  Afhankelijk voor welke onderdelen de maatvoering noodzakelijk is, kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg en goede afstemming met projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder of planner.
Wij kunnen vanaf de beginfase van een nieuwbouwproject tot en met realisatie de inmetingen voor uw verzorgen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat wij een deel van het project oppakken. 


 • bestaande situatie in kaart brengen
 • uitzetten grondwerk, stramienlijnen, fundering, casco, installatiewerk
 • uitzetten palenplan, ankerplan, inmeten paalafwijkingen
 • uitzetten kolommen en wanden
 • grondslagmetingen / nulmetingen
 • controlemetingen (op bijvoorbeeld situatiemeting en oppervlakte bepaling etc)

Inframaatvoering

De digitale meetapparatuur is tegenwoordig in de grond-, weg- en waterbouw ook niet meer weg te denken. Bijvoorbeeld bij het uitzetten van wegen en verhardingen, nulmetingen en het inmeten van kabels en leidingen. Wij kunnen hiervoor voor u aan de slag … ofwel in dit geval ‘go on the road’. 


U kunt hierbij denken aan het uitzetten van een weg. Of het inmeten van een bestaande weg, alvorens renovatie plaatsvindt. Ook het inmeten na realisatie van een nieuwe autobaan, is voor de juiste revisiegegevens van belang.


 • bestaande situatie inmeten
 • opzetten digitaal terrein modellen (DTM’s)
 • hoogtemetingen en profielmetingen
 • controlemetingen
 • uitzetten wegontwerpen en kavelgrenzen
 • inmeten ten behoeve van revisie

3D-scannen

Bestaande gebouwen in kaart brengen, geeft u zekerheid en inzicht van wat er staat. Denk aan historische gebouwen of oude gebouwen. Met een 3D-scan kunnen wij uw gebouw volledig digitaal in kaart brengen.
Ook bijvoorbeeld productielijnen waar aanpassingen aan gedaan moeten worden, kunnen gescand worden.


Van oude gebouwen zijn niet altijd juiste tekeningen voorhanden, en zeker niet digitaal.
Of een ander voorbeeld; bij een productielijn in een fabriek is in de jaren een en ander aangepast wat niet is volledig is vastgelegd. Wel handig bij een verdere uitbreiding alles  eerst goed in kaart te brengen.


Met de 3D-scan kunnen wij uw gebouw of object volledig digitaal in kaart brengen. De puntenwolk die dit oplevert, geeft alle onderdelen van het gebouw en de productielijn weer en daar kan uw architect verder mee ontwerpen.

Het object wordt gescand, met als resultaat een zogenaamde puntenwolk. Afhankelijk van het gewenste detailniveau, kunt u dit uitwerken tot een 3D-tekening.
De scans geven een natuurgetrouwe weergave van de huidige situatie, zodat u goed beeld heeft voor de verbouw-, herstel- of restauratiewerkzaamheden.


Het 3D-scannen kan op veel verschillende manieren worden toegepast. Architecten, makelaars, woningcorporaties en bijvoorbeeld ontwikkelaars maken hier gebruik van, om plannen inzichtelijk te krijgen en voor de eindgebruiker visueel te maken.


Quattro Go verzorgt voor u de puntenwolk en kan – indien gewenst – ook voor verwerking in Autocad in 3D of 2D laten verzorgen.  Denk aan:

 • Gewijzigde (historische) gebouwen in kaart brengen
 • Revisies van gerealiseerde projecten in beeld brengen
 • Volumebepalingen
 • Controlemetingen
 • Objectmeting

Kadastrale maatvoering

Heeft u de kavelgrenzen van een gebied of perceel nodig? Is er onduidelijkheid over de juiste plek? Wij meten de kadastercoördinaten graag voor u in. Maak een afspraak en u kunt op korte termijn met de geometrische gegevens verder aan de slag.


Wij kunnen de kadastrale gegevens voor u  uitzetten. Denk aan grensreconstructie, uitzetten en inmeten van kadastrale grenzen.


Quattro Go kan de erfgrenzen via GPS-apparatuur voor u inzichtelijk maken.


 • Kadastrale grenzen in kaart brengen
 • Perceeloppervlakte bepalen
 • Grensreconstructie